những điều cần biết nhà ở xã hội năm 2023

30

Th1

Những điều cần biết về nhà ở xã hội năm 2023

1. NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ ?

Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được Nhà nước hỗ trợ. Nhà ở xã hội chỉ dành cho các đối tượng được hưởng chính sách của Nhà nước theo quy định của Luật nhà ở. Vì thế không phải ai cũng có thể mua nhà ở xã hội mà những đối tượng trong điều khoản mới có thể mua nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội vì được nhà nước ưu đãi về chính sách cho những đối tượng cụ thể. Nên nhà ở xã hội sẽ có được nước giá hấp dẫn hơn các nhà ở thương mại. Các nhà ở xã hội chỉ bằng 2/3 hoặc thập chí 1/2 giá nhà các căn hộ thương mại thông thương. Tuy nhiên, nhà ở xã hội vẫn có mức tiêu chuẩn mà nhà nước đặt ra nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của cư dân thế nên khi mua nhà ở xã hội cư dân có thể hoàn toàn yên tâm.

những điều cần biết nhà ở xã hội năm 2023
những điều cần biết nhà ở xã hội năm 2023

2 . NHÀ Ở XÃ HỘI DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO ?

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, để được mua nhà ở xã hội thì phải thỏa mãn 02 điệu kiện:

A) ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Thuộc 1 trong 9 đối tượng sau đây:

Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng);

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

B) ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Các đối tượng được mua nhà ở xã hội cần đáp ứng các điều kiện như sau:

– ĐIỀU KIỆN VỀ CƯ TRÚ:

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;

Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

– ĐIỀU KIỆN VỀ NHÀ Ở:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.

– ĐIỀU KIỆN VỀ THU NHẬP:

Phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên đối với các đối tượng sau:

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

LƯU Ý: KHÔNG YÊU CẦU ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN VỀ THU NHẬP BAO GỒM CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU:

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ.

ST

#Nhaoxahoi

#Nguyendinhson

Related

Posts